Even voorstellen

kalenderraadplegen

 

contact

menu

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT VOOR DE HUUR KRING PAX TE APPELTERRE 

 

 

Contact personen : Julien tel.054/33 30 48    0495/64 10 10

 

 

      Jozef  tel.054/33 65 38

 

 

BELFIUS BE58.7805.1840.3779

 

 

                            ER IS EEN TOTAAL ROOKVERBOD IN ALLE ZALEN

 

 

 

* ER WORDEN GEEN FUIVEN MEER TOEGELATEN (te veel overlast) Maximaal geluidsniveau 95dB(A),LAeq,15min

 

 

*ACTIVITEITEN MET WINSTGEVEND DOEL :

 

 

m.a.w. toegankelijk voor iedereen

 

 

 

-ZAAL+KEUKEN

 

150 € per dag ;

225 € per 2 opeenvolgende dagen

- CAFE+KEUKEN

 

75 € per dag

 

- CAFE+ZAAL+KEUKEN

200 € per dag;

 

275 € per 2 opeenvolgende dagen

 

Tapkast voor eigen rekening

 

 

 

 

 

 

* -ZAAL+KEUKEN

 

100 €

 

 

 

-CAFE+KEUKEN

 

75 €

 

 

*TENTOONSTELLINGEN :

 

 

 

-Winstgevend(verkoop)

150 € per dag

 

-Niet winstgevend

 

75 € per dag

 

 

*ACTIVITEITEN ZONDER WINSTGEVEND DOEL :

 

 

Ledenvergaderingen– Familiefeesten– Verjaardagsfeesten– Jubileums…Doopfeesten…..

 

 

 

-ZAAL+KEUKEN

 

100 €

 

-CAFE+KEUKEN

 

75 €

 

-Tapkast voor eigen rekening

 

 

 

VERGADERINGEN

 

ZAAL of CAFE of  BOVENLOKAAL     12.5 €

 

Tapkast voor rekening pax

 

 

Ofwel zorgt de huurder zelf voor de opkuis na de activiteit, ofwel betaalt men de kosten van het reinigen 50 €

 

 

- Alle persoonlijke materialen dienen dezelfde dag teruggenomen te worden en vallen altijd buiten de

 

 

verantwoordelijkheid van de verhuurder.

 

 

– Gebroken, geschonden materiaal of meubilair zal worden aangerekend.

 

 

– Voor vaat en afwas, onderhoud van fornuizen dient de huurder zelf in te staan.

 

 

Borden,tassen,ondertassen zijn  in de prijs inbegrepen.

 

 

– Zijn afzonderlijk te huren:Soepborden(5€);flutten en wijnglazen(5€);koffiezet inhoud 36 of 52 tassen(5€) en bestek (5€)

 

 

– Er zijn in de keuken:een elektrisch en een gasfornuis,een bain marie,microgolf,een driedeursfrigo +een kleintje,een diepvries  

 

 

– Vuilniszakken, handdoeken, tafelpapier, w.c papier en servetten worden door de huurder meegebracht.

 

 

– Gebruik van gas en elektriciteit kan worden doorgerekend.

 

 

– Bieren en frisdranken dienen te worden aangekocht bij PEDE Dranken.(Doelstraat 10 Sint-Lievens houtem ). 053/62 67 30 )  info@drankenpede.be of Malroidt Ninove 054/33 23 00

 

 

– De huurder betaalt een voorschot van 25 € , bij eventuele verbreking blijft het eigendom van kring

 

 

PAX (NA OVERLEG MET DE VERHUURDER.)

 

 

De nooduitgangen moeten worden vrijgehouden. Geen brandbare materialen gebruiken.

 

 

– De huurder dient afspraken te maken met de verantwoordelijke persoon in kwestie, welke ook de sleutel zal

 

 

overhandigen en eventueel nazicht zal doen.

 

 

 

De huurder is uiteraard onderworpen aan het reglement van nachtlawaai en is hiervoor dan ook verantwoordelijk(aanvraag verplicht::klik hier

 

We vestigen er de aandacht op dat na 22.00 uur geen hinderlijk lawaai meer gemaakt mag worden.

 

 

– De verhuurder vraagt vanzelfsprekend dat het Christelijk karakter van de kring wordt behouden.

 

 

 

In de hoop dat de huurder aan de voorgenoemde voorschriften gevolg kan geven, rekenen we op een

 

 

geslaagde samenwerking en wensen we je een aangenaam verblijf.

 

 

PS: De billijke vergoeding is voldaan door de PAX voor zaal en cafι, op basis jaartarief 'polyvalente zalen', met dans.

 

 

De bijdrage van de huurder bedraagt 25€ per 24 h .(bovenop de huurprijs).

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

Het PAX–COMITΙ

 

 

 PS: Onderverhuur is niet toegestaan

 

 

MEDEDELING IN VERBAND MET NACHTLAWAAI

 

 

 

 

 

In de zaal gelden de geluidsnormen opgenomen in het K. B. van 24 februari 1977 betreffende elektronisch versterkte muziek.

 

Nieuwe normen vanaf 1/1/2013

 

 

 

Dat betekent dat het maximaal geluidsniveau van de elektronisch versterkte muziek in de zaal de maximaal 95 dB(A),LAeq,15 min mag bedragen.

 

 

 

In de slaapkamer van de buren mag het maximaal geluidsniveau 35 dB(A) bedragen, of afhankelijk van de situatie maximaal 30 decibel.

 

 

 

Indien de geluidsvoorwaarden niet kunnen nageleefd worden , kan een afwijking op deze geluidsnormen aangevraagd worden  bij het college van Burgemeester en Schepenen. Klik HIER

 

 U moet dit schriftelijk doen met vermelding van de datum van de activiteit en een omschrijving van de activiteit.Pas na schriftelijke toestemming van het college van Burgemeester en Schepenen mag de activiteit doorgaan.

 

 In NINOVE geldt een algemene regel dat al deze activiteiten moeten ophouden om 03.00 de dag volgend op het begin van de activiteit.

 

De huurder(organisator) is wettelijk verplicht oordopjes te voorzien

 

Wij vragen U om met deze bepalingen rekening te houden in de zaal PAX met een activiteit met elektronisch versterkte muziek.

 

 

 

 

 

WEB.STAD NINOVE ; SECRETARIAAT STADHUIS:054/ 31 32 54

 

 

                                                          

054/31 32 55

 

 

                                                    

054/31 32 56

 

Dienst hoofd leefmilieu

 

054/31 33 08

 

“De dj is steeds verantwoordelijk voor de toepassing van de op grond van de wettelijke reglementering geldende geluidsnormen .

 

In geval van overschrijding van deze geluidsnormen,zijn gebeurlijke boetes ten laste van de dj.

 

De dj verbindt zich ertoe om de organisator te vrijwaren voor eventuele schadevorderingen die worden ingesteld ten aanzien van de organisator naar aanleiding van schade opgelopen door derde partijen die een gevolg zijn van het niet naleven van de geldende geluidsnormen.

 

Als er door de bevoegde instantie gevraagd wordt om het geluidsniveau te verlagen,zal de dj hier onmiddellijk gevolg aan geven.

 

Als de geldende geluidsnormen herhaaldelijk worden overschreden,dan heeft de organisator na een eerste verwittiging het recht om de muziekactiviteit stop te zetten en

 

heeft de organisator tevens het recht de volledige of een gedeelte van de vergoeding te ontzeggen aan de dj  

 

 

 

Het paxbestuur wijst er de huurder op dat alle verantwoordelijkheid betreffende  de geluidsnormen  bij de gebruiker en de dj ligt,

 

en dat de dj zelf moet voorzien in de geluidsmeting en begrenzing .

 

 

 

 

 

 

paxappelterre@gmail.com